Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate privind protecţia datelor cu caracter personal

GENERALITĂŢI
Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Datele cu Caracter Personal sunt considerate orice informaţie cu caracter personal prin intermediul căreia puteţi fi identificat, în mod direct sau indirect, ca persoană fizică sau juridică.

Atelieruldemargele.ro respectă dreptul la intimitate al clienţilor săi şi de aceea facem tot posibilul pentru a vă oferi confidenţialitate deplină în ceea ce priveşte datele cu caracter personal furnizate în momentul înregistrării pe site. Pentru orice întrebare, solicitare sau nelămurire legate de confidenţialitatea datelor clientului, utilizatorii ne pot contacta prin email la adresa atelieruldemargele@yahoo.com sau la numarul de telefon 0740062837.

Pagina atelieruldemargele.ro este operată de HĂRDĂU DANA PFA cu sediul in Cluj-Napoca, str. Spicului nr. 40, jud. Cluj, înregistrată la ORC sub nr. F12/2165/23.10.2013, având C.U.I. 32383753

DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE

Atelieruldemargele.ro colectează doar informaţiile personale oferite în mod voluntar de către utilizatori (nume, adresă, adresă de email si număr de telefon), si niciodată fără acordul acestora. Înregistrarea pe site, precum şi furnizarea acestor date prin intermediul procesului de înregistrare sunt considerate voluntare. 

Colectăm de la dvs. doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a vă putea oferi posibilitatea de utilizare a paginii noastre web, pentru a putea onora comenzile dvs. și pentru a vă putea oferi acces la produsele noastre și pentru a vă putea ține la curent cu produsele, serviciile și ofertele noastre (marketing direct), în măsura în care acest lucru este permis de reglementările legale sau se realizează pe baza consimțământului dvs. Plasând o o comandă pe site-ul nostru, ne daţi acceptul folosirii datelor personale ale d-voastră (nume, adresă, adresă de email şi număr de telefon) in scopul livrării produselor. Acest lucru implică şi acordul către terţe părti care sunt implicate in această activitate (ex: curieri). La plasarea unei comezi aveţi opţiunea de a alege dacă acceptati sau nu marketing (oferte promoţionale, newsletter etc.)

Informaţiile cu caracter personal ale utilizatorilor pot fi furnizate corpurilor de control guvernamentale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în cazul în care atelieruldemargele.ro considera că un asemenea procedeu este necesar pentru respectarea literei legii, dacă acest procedeu este necesar apărării drepturilor atelieruldemargele.ro, ale clienţilor săi si ale unor persoane terţe, sau dacă acest procedeu survine în urma unei cereri sau acţiuni legale. 

KATAPULTA

Magazinul nostru este găzduit de Katapulta.ro. Acestia ne furnizeaza platforma de e-commerce care ne permite să vă oferim produsele noastre. Informaţiile Dvs sunt stocate folosind depozitul de date, baza de date si aplicaţiile Katapulta. Katapulta vă păstrează informaţiile pe un server securizat în spatele unui firewall. 

DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ

Regulamentul 679/2016 asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

În ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita exercitarea oricărui din următoarele drepturi în vederea garantării protecției datelor dvs. cu caracter personal:

  • dreptul de a avea acces la datele dvs: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă.
  • dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor.
  • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor
  • dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; dacă vă opuneţi prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea.
  • dreptul de a vă opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o simplă cerere adresată HĂRDĂU DANA PFA, în calitate de operator, la sediul nostru sau la adresa de email atelieruldemargele@yahoo.com

În situația în care consideri ca ți-au fost încălcate drepturile, ai posibilitatea să te adresezi cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

MODIFICĂRI ÎN POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Atelieruldemargele.ro îşi rezervă dreptul de a actualiza şi/sau modifica prezenta Politică de Confidenţialitate. Accesarea şi/sau utilizarea site-ului  atelieruldemargele.ro în urma acestor schimbări semnifică acceptarea şi luarea la cunoştinţă de către client a schimbărilor survenite. 

Politica de Confidenţialitate de faţă oferă utilizatorilor atelieruldemargele.ro toate informaţiile necesare (într-un mod accesibil) pentru a-şi forma o opinie cu privire la confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale clienţilor, şi pentru a se decide dacă doresc să utilizeze aceste servicii şi să ne furnizeze sau nu informaţiile lor cu caracter personal. Prin accesarea şi utilizarea site-ului atelieruldemargele.ro, precum şi prin comunicarea  electronică cu site-ul nostru, se inţelege că utilizatorii au luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu procesarea informaţiilor cu caracter personal, în maniera stabilită de această Politică de Confidenţialitate.

DATE DE CONTACT

Prezenta Politică se completează cu celelalte politici specifice ale atelieruldemargele.ro si Termenii și Condițiile pe care le poți accesa de pe site-ul nostru. Pentru orice întrebări legate de Politica de Confidenţialitate, sau pentru informaţii suplimentare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către atelieruldemargele.ro şi care privesc direct clienţii nostri, vă rugăm să ne contactaţi prin email la adresa atelieruldemargele@yahoo.com sau la numărul de telefon 0740062837.